by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Mieszkania na poddaszu – adaptacja poddasza

Przystosowanie poddasza do celów mieszkalnych często wiąże się z niemałymi nakładami finansowymi, szczególnie gdy trzeba podnieść dach, doprowadzić kanalizację i inne media czy wzmocnić stropy, a nawet wyremontować klatkę schodową – czytamy w Rzeczpospolitej.

W efekcie lokum, które można stosunkowo tanio kupić, może się okazać skarbonką bez dna. – Adaptacja strychu na cele mieszkalne nie jest prosta. Wymaga uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali, a tym samym współwłaścicieli części wspólnych nieruchomości, w ramach których najczęściej jest m.in. strych – zwraca uwagę Maria Poterała ze Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. – Niesie to za sobą zmiany w inwentaryzacji nieruchomości, określenie nowych udziałów w częściach wspólnych, po prawnym wyodrębnieniu nowego lokalu mieszkalnego na strychu, czy zmiany w księdze wieczystej nieruchomości, z których lokale zostały wyodrębnione, oraz w księgach prowadzonych dla wyodrębnionych lokali.
Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Nadbudowa wymaga zgody właścicieli?

Rozmawiamy z TYMOTEUSZEM BARAŃSKIM, prawnikiem z kancelarii Prawniczej I & Z – Do zbycia lokalu w nadbudowie budynku konieczne jest zawarcie przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu z jego nabywcą.

• Czy zgoda na nadbudowę nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej wymaga uchwały?

– W dużej wspólnocie zgoda na nadbudowę nieruchomości wspólnej wymaga, jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, uchwały właścicieli lokali podjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Wynika to z art. 22 ust. 3 pkt 5 ustawy o własności lokali. Natomiast we wspólnotach małych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności. Nadbudowa budynku wymaga wówczas, stosownie do art. 199 kodeksu cywilnego, zgody wszystkich właścicieli. Gdyby takiej zgody nie można było uzyskać, właściciele lokali, których udziały w nieruchomości wspólnej reprezentują co najmniej połowę, mogą zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Wskutek nadbudowy budynku dochodzi do powiększenia nieruchomości wspólnej, dlatego powstały w nadbudowie lokal przed jego wyodrębnieniem stanowi przedmiot współwłasności wszystkich właścicieli lokali. Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Była suszarnia, będzie przestronny salon – adaptacja poddasza

Stare strychy, kotłownie i suszarnie mogą się okazać gratką dla entuzjastów

oryginalnych nieruchomości albo prywatnych inwestorów. Mieszkanie urządzone na poddaszu może być nawet o połowę tańsze niż zwyczajne w tej samej lokalizacji. Adaptacja strychu często wymaga podniesienia dachu.
Nietypowe nieruchomości kupujemy najczęściej dla siebie
– Bardzo popularne są wysokie strychy o powierzchni nieprzekraczającej 100 mkw. Takie nieruchomości kosztują około 2,5 – 3,5 tys. zł za mkw. i bardzo szybko znajdują nowych właścicieli. Rekordowo wysoką cenę odnotowaliśmy przy pl. Konstytucji, gdzie nabywca zapłacił 5 tys. zł za mkw. poddasza – mówi Jacek Kriese, właściciel żoliborskiego biura nieruchomości Okazja.

Tak niska cena strychu do adaptacji może być bardzo kusząca, ale to nie koniec wydatków. – Do każdego mkw. trzeba doliczyć ok. 2 tys. zł na przystosowanie lokalu na cele mieszkalne. Jeżeli zamierzamy podnosić dach czy wręcz nadbudowywać piętro, to musimy się liczyć z jeszcze większymi kosztami – podkreśla Jacek Kriese.

Trzeba też uzbroić się w cierpliwość, bo od nabycia strychu do zamieszkania na nim mija zwykle co najmniej sześć miesięcy, z czego minimum trzy są potrzebne na pokonanie skomplikowanej ścieżki formalnej związanej z rozpoczęciem remontu. Read more