by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Wykup strychu pod urządzenie lokali

Nie można sprzedać samego strychu, bo nie jest on lokalem i nie można go wydzielić jako odrębnej nieruchomości. Można natomiast przenieść prawo własności lokalu, który powstanie w wyniku adaptacji strychu.

Do zarządu mojej wspólnoty mieszkaniowej, która liczy ok. 20 osób, wpłynął wniosek osoby spoza wspólnoty o wykup całego strychu. Wszyscy mieszkańcy budynku mają udziały w części wspólnej (wskazane w aktach notarialnych). Jedno mieszkanie należy do gminy. Potencjalny inwestor ma już podobno wszystkie niezbędne pozwolenia i plany adaptacyjne strychu na mieszkania, a ponadto oferuje pewną kwotę na remont instalacji gazowej w budynku. Stąd nasze pytania: Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Jeden komentarz

Zmiana udziałów i sprzedaż nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, których członkiem jest gmina

EWA BOŃCZAK-KUCHARCZYK

Jeśli gmina ma coś przeciwko projektowanej zmianie udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej sprzedaży, to swojego interesu powinna pilnować już na etapie podejmowania uchwały na ten temat.

Gminy ciągle mają wątpliwości, jak przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali * (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903; dalej: uwl) dotyczące zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej bądź sprzedaży części takiej nieruchomości mają się do przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543; dalej: ugn) wprowadzającej określone procedury zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy. Wątpliwości dotyczą nie tylko tego, czy należy stosować obie procedury jednocześnie (i wynikające z art. 27-41 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 ugn, i wynikające z uwl), ale jak w ogóle je stosować, gdy osoby, którym gmina sprzedała lokale, posiadają ułamkowy udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego przecież gmina nie posiada, gdyż pozostaje ona właścicielem swojej części gruntu. Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Jak zacząć nadbudowę?

Leszek Baj; Piotr Miączyński

 Zastanów się nad przebudową strychu. Jak to zrobić?

Polskę ogarnęła mieszkaniowa gorączka. Wszyscy kupują mieszkania, nieważne nowe czy używane. Ich ceny w dużych miastach poszły o 20-30 proc. w górę. Jest na to jednak sposób! Jeśli ktoś myśli o M na własność, a nie ma za dużo pieniędzy, może się zastanowić nad adaptacją i wykupem strychu. Koszty powstania nowej powierzchni mieszkalnej są wtedy o 20-30 proc. niższe niż przy budowaniu od podstaw. Dlaczego? Wodę, energię elektryczną oraz instalację cieplną można bez specjalnych problemów “poszerzyć” na kolejne piętro. Nie trzeba prowadzić drogich prac ziemnych i kłaść fundamentów. Read more