by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Kłopoty z wykupem strychu na własność.

Kilka lat temu wystąpiłem do urzędu gminy o zgodę na adaptację części i otrzymałem stosowne zezwolenie. Dokonałem adaptacji i przed rokiem złożyłem wniosek o wykupienie lokalu. Urząd zażądał, abym pokrył koszty wyceny nieruchomości w wysokości kilkuset złotych, więc zapłaciłem. Wtedy się okazało, że transakcja nie może być sfinalizowana. Nagle urzędnicy doszli do wniosku, że mojego lokalu jednak nie można wykupić, gdyż jest on położony w dwóch odrębnych nieruchomościach, a w każdej działa inna wspólnota mieszkaniowa. Rzeczywiście powierzchnia zaadaptowanego przeze mnie strychu znajduje się nad dwoma budynkami. Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Wykup strychu pod urządzenie lokali

Nie można sprzedać samego strychu, bo nie jest on lokalem i nie można go wydzielić jako odrębnej nieruchomości. Można natomiast przenieść prawo własności lokalu, który powstanie w wyniku adaptacji strychu.

Do zarządu mojej wspólnoty mieszkaniowej, która liczy ok. 20 osób, wpłynął wniosek osoby spoza wspólnoty o wykup całego strychu. Wszyscy mieszkańcy budynku mają udziały w części wspólnej (wskazane w aktach notarialnych). Jedno mieszkanie należy do gminy. Potencjalny inwestor ma już podobno wszystkie niezbędne pozwolenia i plany adaptacyjne strychu na mieszkania, a ponadto oferuje pewną kwotę na remont instalacji gazowej w budynku. Stąd nasze pytania: Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Jeden komentarz

Zmiana udziałów i sprzedaż nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, których członkiem jest gmina

EWA BOŃCZAK-KUCHARCZYK

Jeśli gmina ma coś przeciwko projektowanej zmianie udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej sprzedaży, to swojego interesu powinna pilnować już na etapie podejmowania uchwały na ten temat.

Gminy ciągle mają wątpliwości, jak przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali * (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903; dalej: uwl) dotyczące zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej bądź sprzedaży części takiej nieruchomości mają się do przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543; dalej: ugn) wprowadzającej określone procedury zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy. Wątpliwości dotyczą nie tylko tego, czy należy stosować obie procedury jednocześnie (i wynikające z art. 27-41 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 ugn, i wynikające z uwl), ale jak w ogóle je stosować, gdy osoby, którym gmina sprzedała lokale, posiadają ułamkowy udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego przecież gmina nie posiada, gdyż pozostaje ona właścicielem swojej części gruntu. Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Jak zacząć nadbudowę?

Leszek Baj; Piotr Miączyński

 Zastanów się nad przebudową strychu. Jak to zrobić?

Polskę ogarnęła mieszkaniowa gorączka. Wszyscy kupują mieszkania, nieważne nowe czy używane. Ich ceny w dużych miastach poszły o 20-30 proc. w górę. Jest na to jednak sposób! Jeśli ktoś myśli o M na własność, a nie ma za dużo pieniędzy, może się zastanowić nad adaptacją i wykupem strychu. Koszty powstania nowej powierzchni mieszkalnej są wtedy o 20-30 proc. niższe niż przy budowaniu od podstaw. Dlaczego? Wodę, energię elektryczną oraz instalację cieplną można bez specjalnych problemów “poszerzyć” na kolejne piętro. Nie trzeba prowadzić drogich prac ziemnych i kłaść fundamentów. Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Korzyści z nadbudowy budynków

W ostatnich kilku latach coraz więcej inwestorów decyduje się na nadbudowanie swoich budynków. Zalet takiego inwestowania w swój dom jest bardzo wiele. Wymienimy tutaj kilka z nich:

1. Uzyskujemy dodatkową powierzchnię mieszkalną na poddaszu lub nawet całkiem niezależne mieszkanie.

2. Korzystamy z dużej ulgi budowlanej, takiej jak przy budowie nowego domu czyli ponad 100.000 zł możemy wydać na nadbudowę i o 19% z tych wydatków zmniejszamy kwotę podatku dochodowego. Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Adaptacja strychu / poddasza – jaki dach najkorzystniejszy?

Liczba połaci dachu oraz kąt ich nachylenia mogą przesądzić o tym czy adaptacja strychu na pomieszczenia mieszkalne będzie opłacalna. Przecież w dachach wielospadowych z małym kątem nachylenia (poniżej 30º) i bez ścianek kolankowych należałoby albo podnieść dach i oprzeć go na nowych ściankach kolankowych, albo całkowicie zmienić konstrukcję dachu (przede wszystkim kąt nachylenia). W obu przypadkach jest to zadanie skomplikowane pod względem technicznym i po prostu drogie, czyli prawie nieopłacalne. Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Mieszkania na poddaszu – adaptacja poddasza

Przystosowanie poddasza do celów mieszkalnych często wiąże się z niemałymi nakładami finansowymi, szczególnie gdy trzeba podnieść dach, doprowadzić kanalizację i inne media czy wzmocnić stropy, a nawet wyremontować klatkę schodową – czytamy w Rzeczpospolitej.

W efekcie lokum, które można stosunkowo tanio kupić, może się okazać skarbonką bez dna. – Adaptacja strychu na cele mieszkalne nie jest prosta. Wymaga uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali, a tym samym współwłaścicieli części wspólnych nieruchomości, w ramach których najczęściej jest m.in. strych – zwraca uwagę Maria Poterała ze Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. – Niesie to za sobą zmiany w inwentaryzacji nieruchomości, określenie nowych udziałów w częściach wspólnych, po prawnym wyodrębnieniu nowego lokalu mieszkalnego na strychu, czy zmiany w księdze wieczystej nieruchomości, z których lokale zostały wyodrębnione, oraz w księgach prowadzonych dla wyodrębnionych lokali.
Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Nadbudowa wymaga zgody właścicieli?

Rozmawiamy z TYMOTEUSZEM BARAŃSKIM, prawnikiem z kancelarii Prawniczej I & Z – Do zbycia lokalu w nadbudowie budynku konieczne jest zawarcie przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu z jego nabywcą.

• Czy zgoda na nadbudowę nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej wymaga uchwały?

– W dużej wspólnocie zgoda na nadbudowę nieruchomości wspólnej wymaga, jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, uchwały właścicieli lokali podjętej większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Wynika to z art. 22 ust. 3 pkt 5 ustawy o własności lokali. Natomiast we wspólnotach małych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności. Nadbudowa budynku wymaga wówczas, stosownie do art. 199 kodeksu cywilnego, zgody wszystkich właścicieli. Gdyby takiej zgody nie można było uzyskać, właściciele lokali, których udziały w nieruchomości wspólnej reprezentują co najmniej połowę, mogą zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Wskutek nadbudowy budynku dochodzi do powiększenia nieruchomości wspólnej, dlatego powstały w nadbudowie lokal przed jego wyodrębnieniem stanowi przedmiot współwłasności wszystkich właścicieli lokali. Read more

by nadbudowa-rewitalizacja nadbudowa-rewitalizacja Brak komentarzy

Była suszarnia, będzie przestronny salon – adaptacja poddasza

Stare strychy, kotłownie i suszarnie mogą się okazać gratką dla entuzjastów

oryginalnych nieruchomości albo prywatnych inwestorów. Mieszkanie urządzone na poddaszu może być nawet o połowę tańsze niż zwyczajne w tej samej lokalizacji. Adaptacja strychu często wymaga podniesienia dachu.
Nietypowe nieruchomości kupujemy najczęściej dla siebie
– Bardzo popularne są wysokie strychy o powierzchni nieprzekraczającej 100 mkw. Takie nieruchomości kosztują około 2,5 – 3,5 tys. zł za mkw. i bardzo szybko znajdują nowych właścicieli. Rekordowo wysoką cenę odnotowaliśmy przy pl. Konstytucji, gdzie nabywca zapłacił 5 tys. zł za mkw. poddasza – mówi Jacek Kriese, właściciel żoliborskiego biura nieruchomości Okazja.

Tak niska cena strychu do adaptacji może być bardzo kusząca, ale to nie koniec wydatków. – Do każdego mkw. trzeba doliczyć ok. 2 tys. zł na przystosowanie lokalu na cele mieszkalne. Jeżeli zamierzamy podnosić dach czy wręcz nadbudowywać piętro, to musimy się liczyć z jeszcze większymi kosztami – podkreśla Jacek Kriese.

Trzeba też uzbroić się w cierpliwość, bo od nabycia strychu do zamieszkania na nim mija zwykle co najmniej sześć miesięcy, z czego minimum trzy są potrzebne na pokonanie skomplikowanej ścieżki formalnej związanej z rozpoczęciem remontu. Read more